http://www.quickmovethai.com

บริการขนย้ายโต๊ะทำงาน,โต๊ะสำนักงาน

บริการขนย้ายโต๊ะทำงาน ขนย้ายโต๊ะสำนักงาน ขนย้ายคอมพิวเตอร์ ขนย้ายเครื่องซีล็อกซ์Serox 

ขนย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร ขนย้ายเครื่องปริ๊น ขนย้ายเครื่องแฟ็ก ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด

ขนย้ายพาทิชั่น(Partition) ขนย้ายฉากกั้นโต๊ะทำงาน พร้อมทีมงานช่างถอดประกอบที่มีความชำนาญ

รวมบริการแพ็คกิ้ง มีกล่องกระดาษให้ยืม กล่องกระดาษสำหรับการขนย้ายโดยเฉพาะ กันกระแทกกันชื้น

อยางดี รับประกันความเสียหายทั้งหมด

Visitors: 145,056